Klub Inwestorów przy Uczelni ASBiRO

ASBIROINVESTORS.COM POLSKI MIĘDZYNARODOWY KLUB INWESTYCYJNY

Portal asbiroinvestors.com przeznaczony jest głównie dla społeczności polskiej rozrzuconej na wszystkich kontynentach, w dziesiątkach krajów, w tym także w Polsce. Tym niemniej członkami naszej społeczności (Klubu) mogą być wszyscy, bez względu na narodowość, którzy z powodzeniem się do nas zarejestrują.

Dopuszczamy zarówno członkostwo grupowe, jak i indywidualne. W przypadku grupy warunkiem będzie opłata roczna w wysokości ekwiwalentu 120 euro. Składka indywidualna wyniesie ekwiwalent 25 euro rocznie. Przez pierwsze 180 dni dostęp do naszej bazy udostępniony będzie dla wszystkich gratis.

Z czasem przedstawimy zasady działania, oraz regulamin Klubu do akceptacji. Klub ma ambicje być organizacją o najwyższym standardzie etycznym, organizacyjnym, technologicznym, podnosząc równocześnie fachowość jego członkiń/ków, budując ich bazę materialną, zasobność i prestiż polskiej diaspory i jakość życia w Polsce.

Co prawda, idea portalu, który będzie służył diasporze polskiej jako płaszczyzna wymiany informacji i doświadczeń międzynarodowych na temat inwestowania w kraju i na świecie powstała prawie 2 lata temu, dopiero wiosna 2020 i towarzyszące jej dramatyczne wydarzenia – kryzys monetarny, globalne zadłużenie, a zwłaszcza epidemia koronawirusa uświadomiły nam jak bardzo taka inicjatywa jest potrzebna!

Główną funkcją portalu jest zbieranie i wymiana informacji na tematy interesujące członków Klubu Asbiro Investors. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do wiadomości lokalnych w różnych rejonach świata będziemy lepiej zorientowani, co w warunkach chaosu panującego dzisiaj niemal we wszystkich krajach globu pomoże w wyborze optymalnego miejsca do życia, pracy i biznesu.

Będziemy wymieniać się ofertami, okazjami, oraz innymi propozycjami współpracy gospodarczej i inwestycyjnej. Najbardziej interesującymi nas obszarami są:

 1. Rynki finansowe, kredytowe, banki;
 2. Tworzenie spółek i przejmowanie podmiotów upadających;
 3. Inwestowanie w istniejące i tworzenie nowych przedsięwzięć typu: private equity;
 4. Współpraca organizacyjna, produkcyjna, technologiczna, inwestycyjna pomiędzy istniejącymi biznesami (w tym konsultacje, eksport, import)
 5. Rynki obrotu nieruchomościami;
 6. Obrót ziemią rolną;
 7. Inwestowanie w start-upy;
 8. Rynek surowcowy;
 9. Rynek metali lokacyjnych;
 10. Inne.
 11. Forum wymiany informacji będzie ogólnie dostępny Blog, a także zamknięte fora grupowe i indywidualne. Chcemy, aby wymiana doświadczeń służyła edukacji przedsiębiorczej w czym pomocą służyć będzie uczelnia Asbiro, nieformalny patron Klubu Asbiro Investors. Klub pomoże także przy organizowaniu bezpłatnych spotkań i szkoleń biznesowych, ułatwi osiedlanie się ewentualnych imigrantów, a także tworzenie warunków dla wolności gospodarczej we wszystkich krajach, w których działać będą nasi członkowie.

  zgłosiły dotychczas społeczności (grupy) i osoby z następujących krajów:

  1. Wielka Brytania (Sheffield, Bristol, Londyn;
  2. Norwegia (Oslo, Bergen);
  3. Szwecja (Sztokholm, Geoteborg);
  4. Niemcy (Monachium);
  5. Hiszpania (Gandia);
  6. Polska (Warszawa, Kraków).
  7. Informacji w sprawach członkowskich udziela:

Partnerzy